Home Bacanje koplja Adriana sa kopljem od 400gr. postiže nove državne rekorde.